• 1. Phương thức thanh toán:

  Khách hàng có thể thanh toán đơn hàng theo các phương thức sau:
  + Thanh toán khi nhận hàng (COD).
  + Thanh toán bằng thẻ tín dụng/ ghi nợ Visa/Master/JCB Card.
  + Thanh toán bằng thẻ ATM/Internet Banking.
  + Thanh toán bằng Ví điện tử (QR).
  + Thanh toán bằng Ví điện tử Payoo.
  + Thanh toán bằng Ví điện tử VNPAY.

 • 2. Hướng dẫn thanh toán:

  Bạn có thể lựa chọn 1 trong các hình thức thanh toán trên ở bước chọn phương thức thanh toán khi đặt hàng.

 • A. Thanh toán bằng Ví điện tử Payoo/Ví điện tử (QR)/VNPay
  *Dành cho Khách hàng đã có tài khoản Payoo hoặc các Ví điện tử hoặc ứng dụng Mobile Banking có tích hợp VNPay.

  1. Hướng dẫn thanh toán qua Ví Payoo
  Bước 1: Chọn mục [Ví điện tử Payoo] Bước 2: Đăng nhập tài khoản Payoo
  Bước 3: Nhập mã an toàn và bấm [Thanh toán] để hoàn tất
  2. Hướng dẫn thanh toán qua Ví điện tử (QR)
  Bước 1: Đăng nhập ứng dụng và chọn chức năng quét mã QR
  Bước 2: Quét mã QR Code của giao dịch
  Bước 3: Xác nhận thông tin giao dịch và hoàn tất thanh toán
  3. Hướng dẫn thanh toán qua VNPay
  Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Mobile Banking
  Bước 2: Quét mã QR Code của giao dịch
  Bước 3: Xác nhận thông tin giao dịch và hoàn tất thanh toán
 • B. Thanh toán bằng thẻ ATM

  Vui lòng nhấn vào các liên kết bên dưới để tham khảo các bước thanh toán của từng ngân hàng:

  1. Hướng dẫn thanh toán qua Agribank
  Bước 1: Nhấn chọn logo Agribank
  Bước 2: Nhập các thông tin thẻ như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Tên in trên thẻ
  • – Ngày phát hành
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Nhập mã xác thực (OTP) từ ngân hàng và bấm [Thanh toán] để hoàn tất.

  2. Hướng dẫn thanh toán qua ABBank
  Bước 1: Nhấn chọn logo ABBank
  Bước 2: Nhập các thông tin như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Tên in trên thẻ
  • – Ngày phát hành
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Nhập mã xác thực (OTP) từ ngân hàng và bấm [Thanh toán] để hoàn tất.

  3. Hướng dẫn thanh toán qua Bac A Bank
  Bước 1: Nhấn chọn logo Bac A Bank
  Bước 2: Nhập các thông tin như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Tên in trên thẻ
  • – Ngày phát hành
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Nhập mã xác thực (OTP) từ ngân hàng và bấm [Thanh toán] để hoàn tất.

  4. Hướng dẫn thanh toán qua BIDV
  Bước 1: Nhấn chọn logo BIDV
  Bước 2: Lựa chọn hình thức thanh toán:
  Bước 2.1: Thanh toán bằng thẻ:
  Nhập các thông tin thẻ như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Tên in trên thẻ
  • – Ngày phát hành
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 2.2: Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng:
  Nhập các thông tin tài khoản ngân hàng như bên dưới:

  • – Số tài khoản
  • – Tên in trên thẻ
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Thực hiện các bước theo hướng dẫn của ngân hàng để hoàn tất.

  5. Hướng dẫn thanh toán qua DongA Bank
  Bước 1: Nhấn chọn logo DongA Bank
  Bước 2: Nhập các thông tin như bên dưới:

  • – Họ và tên
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Đăng nhập tài khoản Internet Banking của ngân hàng.
  Bước 4: Thực hiện các bước theo hướng dẫn của ngân hàng để hoàn tất.

  6. Hướng dẫn thanh toán qua Eximbank
  Bước 1: Nhấn chọn logo Eximbank
  Bước 2: Nhập các thông tin như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Tên in trên thẻ
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Nhập mã xác thực (OTP) từ ngân hàng và bấm [Thanh toán] để hoàn tất.

  7. Hướng dẫn thanh toán qua HDBank
  Bước 1: Nhấn chọn logo HDBank
  Bước 2: Nhập các thông tin như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Tên in trên thẻ
  • – Ngày phát hành
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Đăng nhập tài khoản Internet Banking của ngân hàng.
  Bước 4: Thực hiện các bước theo hướng dẫn của ngân hàng để hoàn tất.

  8. Hướng dẫn thanh toán qua Maritime Bank
  Bước 1: Nhấn chọn logo Maritime Bank
  Bước 2: Nhập các thông tin như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Tên in trên thẻ
  • – Ngày phát hành
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Nhập mã xác thực (OTP) từ ngân hàng và bấm [Thanh toán] để hoàn tất.

  9. Hướng dẫn thanh toán qua MB (Military Bank)
  Bước 1: Nhấn chọn logo MB (Military Bank)
  Bước 2: Nhập các thông tin như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Tên in trên thẻ
  • – Ngày phát hành
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Đăng nhập tài khoản Internet Banking của ngân hàng
  Bước 4: Thực hiện các bước theo hướng dẫn của ngân hàng để hoàn tất.

  10. Hướng dẫn thanh toán qua Nam A Bank
  Bước 1: Nhấn chọn logo Nam A Bank
  Bước 2: Nhập các thông tin như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Tên in trên thẻ
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Nhập mã xác thực (OTP) từ ngân hàng và bấm [Thanh toán] để hoàn tất.

  11. Hướng dẫn thanh toán qua Vietcombank
  Bước 1: Nhấn chọn logo Vietcombank
  Bước 2: Lựa chọn hình thức thanh toán:
  Bước 2.1: Thanh toán bằng thẻ
  Nhập thông tin thẻ như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Tên in trên thẻ
  • – Ngày phát hành
  • – Số điện thoại– Fax: (84-28) 3911 7144
  • – Email

  Thực hiện các bước theo hướng dẫn của ngân hàng để hoàn tất.
  Bước 2.2: Thanh toán bằng tài khoản liên kết:
  Nếu bạn đã liên kết tài khoản ngân hàng với Ví điện tử Payoo của bạn, vui lòng đăng nhập tài khoản Payoo của bạn để tiếp tục.
  Nếu chưa liên kết, vui lòng thực hiện các bước bên dưới:

  • – Đăng nhập vào tài khoản Internet Banking tại website ngân hàng.
  • – Chọn “Tiện ích gia tăng” → Chọn “Ví điện tử” → Chọn “Đăng ký dịch vụ”.
  • – Chọn “Loại ví điện tử” là Payoo và thực hiện theo các bước hướng dẫn của ngân hàng để hoàn tất liên kết.
  • – Bấm [Tiếp tục] để hoàn tất.
  12. Hướng dẫn thanh toán qua OceanBank
  Bước 1: Nhấn chọn logo OceanBank
  Bước 2: Nhập các thông tin như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Chọn phương thức xác thực
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Nhập mã xác thực (OTP) từ ngân hàng, mật khẩu tài khoản Internet Banking và bấm [Thanh toán] để hoàn tất.

  13. Hướng dẫn thanh toán qua VIB
  Bước 1: Nhấn chọn logo VIB
  Bước 2: Nhập các thông tin như bên dưới:

  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Đăng nhập tài khoản Internet Banking của ngân hàng
  Bước 4: Thực hiện các bước theo hướng dẫn của ngân hàng để hoàn tất.

  14. Hướng dẫn thanh toán qua Sacombank
  Bước 1: Nhấn chọn logo Sacombank
  Bước 2: Nhập các thông tin như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Tên in trên thẻ
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Nhập mã xác thực (OTP) từ ngân hàng và bấm [Thanh toán] để hoàn tất.

  15. Hướng dẫn thanh toán qua SCB
  Bước 1: Nhấn chọn logo SCB
  Bước 2: Nhập các thông tin như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Tên in trên thẻ
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Đăng nhập tài khoản Internet Banking của ngân hàng.
  Bước 4: Thực hiện các bước theo hướng dẫn của ngân hàng để hoàn tất.

  16. Hướng dẫn thanh toán qua SeAbank
  Bước 1: Nhấn chọn logo SeAbank
  Bước 2: Nhập các thông tin như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Tên in trên thẻ
  • – Ngày hết hạn
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Nhập mã xác thực (OTP) từ ngân hàng và bấm [Thanh toán] để hoàn tất.

  17. Hướng dẫn thanh toán qua SHB
  Bước 1: Nhấn chọn logo SHB
  Bước 2: Nhập các thông tin như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Đăng nhập tài khoản Internet Banking của ngân hàng.
  Bước 4: Thực hiện các bước theo hướng dẫn của ngân hàng để hoàn tất.

  18. Hướng dẫn thanh toán qua Viet A Bank
  Bước 1: Nhấn chọn logo Viet A Bank
  Bước 2: Nhập các thông tin như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Tên in trên thẻ
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Đăng nhập tài khoản Internet Banking của ngân hàng.
  Bước 4: Thực hiện các bước theo hướng dẫn của ngân hàng để hoàn tất.

  19. Hướng dẫn thanh toán qua Vietinbank
  Bước 1: Nhấn chọn logo Vietinbank
  Bước 2: Nhập các thông tin như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Tên in trên thẻ
  • – Ngày phát hành
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Thực hiện các bước theo hướng dẫn của ngân hàng để hoàn tất.7144

  20. Hướng dẫn thanh toán qua VPBank
  Bước 1: Nhấn chọn logo VPBank
  Bước 2: Lựa chọn hình thức thanh toán:
  Bước 2.1: Thanh toán bằng thẻ:
  Nhập các thông tin thẻ như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Tên in trên thẻ
  • – Ngày phát hành
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 2.2: Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng:
  Nhập các thông tin tài khoản ngân hàng như bên dưới:

  • – Số tài khoản
  • – Tên in trên thẻ
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Nhập lại đầy đủ các thông tin như bên dưới tại trang của ngân hàng:

  • – Số thẻ/ số tài khoản ngân hàng
  • – Ngày phát hành
  • – Số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng
  • – Tên chủ thẻ/ tài khoản

  Bước 4: Nhập mã xác thực (OTP) từ ngân hàng và bấm [Thanh toán] để hoàn tất hoàn tất.

  21. Hướng dẫn thanh toán qua NCB
  Bước 1: Nhấn chọn logo NCB
  Bước 2: Nhập các thông tin như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Tên in trên thẻ
  • – Ngày phát hành28) 3911 7147 – Fax: (84-28) 3911 7144
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Nhập mã xác thực (OTP) từ ngân hàng và bấm [Thanh toán] để hoàn tất.

  22. Hướng dẫn thanh toán qua PVcomBank
  Bước 1: Nhấn chọn logo PVcomBank
  Bước 2: Lựa chọn hình thức thanh toán:
  Bước 2.1: Thanh toán bằng thẻ:
  Nhập các thông tin thẻ như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Tên in trên thẻ
  • – Ngày phát hành
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 2.2: Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng:
  Nhập các thông tin tài khoản ngân hàng như bên dưới:

  • – Số tài khoản
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Nhập mã xác thực (OTP) từ ngân hàng và bấm [Thanh toán] để hoàn tất.

  23. Hướng dẫn thanh toán qua TPBank
  Bước 1: Nhấn chọn logo TPBank
  Bước 2: Lựa chọn hình thức thanh toán:
  Bước 2.1: Thanh toán bằng thẻ:
  Nhập các thông tin thẻ như bên dưới:

  • – Số thẻ
  • – Tên in trên thẻ
  • – Ngày phát hành
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 2.2: Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng:
  Nhập các thông tin tài khoản ngân hàng như bên dưới:

  • – Số tài khoản
  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Đăng nhập tài khoản Internet Banking của ngân hàng
  Bước 4: Thực hiện các bước theo hướng dẫn của ngân hàng để hoàn tất.

  24. Hướng dẫn thanh toán qua Techcombank
  Bước 1: Nhấn chọn logo Techcombank
  Bước 2: Nhập các thông tin như bên dưới:

  • – Số điện thoại
  • – Email

  Bước 3: Đăng nhập tài khoản Internet Banking

  • 2. Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ (Visa/Master/JCB): 7 đến 45 ngày làm việc.

0/5 (0 Reviews)