NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN NHƯ QUY ĐỊNH TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI.

Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chính sách này tại từng thời điểm. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại Chính sách bảo mật này để theo dõi bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Chính sách này.

 • 1. Phạm vi thu thập thông tin và mục đích:

  a) Thông tin tài khoản như họ và tên, địa chỉ, giới tính, ngày sinh, ảnh hồ sơ, số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử, thông tin về thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng và các hình thức thanh toán khác;
  b) Dữ liệu khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng Nền tảng của chúng tôi như địa chỉ IP, các thông tin về trình duyệt, lịch sử truy cập, nội dung các mục bạn đã truy cập trên Nền tảng, thời gian bạn hoạt động trên Nền tảng của chúng tôi, và các thông tin về vị trí của bạn, các địa điểm giao hàng thông qua chức năng tự định vị hoặc thông qua việc nhập dữ liệu thủ công;
  c) Dữ liệu về lịch sử cuộc gọi, nội dung hội thoại giữa bạn với bộ phận chăm sóc khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh.
  d) Bất kỳ thông tin, dữ liệu nào khác được tiết lộ bởi bạn khi bạn đăng nhập, sử dụng các tiện ích được tích hợp trong Nền tảng của chúng tôi như các mục yêu thích của bạn trong việc nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi, thói quen mua sắm, các sản phẩm mà bạn yêu thích, được đánh giá cao, hoặc nhận được phản hồi tốt từ bạn.
  e) Bất kỳ dữ liệu, thông tin tổng hợp khác về nội dung người dùng sử dụng.

  1.2 Thời điểm thu thập:

  a) Khi bạn đăng ký và/hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;
  b) Khi bạn sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào có sẵn trên Nền tảng của chúng tôi;
  c) Khi bạn sử dụng chức năng chat trên Nền tảng;
  d) Khi bạn đăng ký, tham gia vào bất kỳ cuộc khảo sát, cuộc thi, chiến dịch khuyến mãi hoặc chiến dịch tiếp thị nào của chúng tôi;
  e) Khi bạn đăng bất kỳ ý kiến, nhận xét nào về nội dung của người dùng khác được tải lên Nền tảng hoặc khi bất kỳ người dùng nào khác trên Nền tảng đăng bất kỳ nhận xét về nội dung của bạn đã tải lên Nền tảng;
  f) Khi bạn gửi khiếu nại cho chúng tôi hoặc khi bên thứ ba khiếu nại về bạn hoặc nội dung của bạn trên Nền tảng;
  g) Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

  1.3 Các cam kết cung cấp thông tin:

  a) Bạn đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm. Bạn phải thường xuyên cập nhật thông tin cá nhân của mình và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn cung cấp những tài liệu cần thiết để xác minh thông tin cá nhân do bạn cung cấp.
  b) Nếu bạn liên kết tài khoản của bạn trên Nền tảng của chúng tôi với tài khoản mạng xã hội của bạn, bạn đồng ý cho chúng tôi có thể truy cập dữ liệu cá nhân về bạn mà bạn đã tự nguyện cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ tài khoản mạng xã hội theo chính sách của họ và chúng tôi sẽ quản lý, sử dụng các dữ liệu cá nhân này của bạn theo Chính sách bảo mật này tại mọi thời điểm.

 • 2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân và phạm vi sử dụng các thông tin này:

  Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:
  a) Để xác minh danh tính người dùng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
  b) Để liên hệ cho mục đích hỗ trợ cho việc chăm sóc khách hàng và vận hành Nền tảng của chúng tôi;
  c) Để kiểm tra và đánh giá dữ liệu trên Nền tảng của chúng tôi;
  d) Để nhận diện người dùng và quản lý thông tin tài khoản;
  e) Để xác định người dùng truy cập trên Nền tảng;
  f) Để phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận;
  g) Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu tiếp thị;
  h) Để nghiên cứu và phân tích thông tin nhân khẩu họ;
  i) Để gửi các thông báo mà chúng tôi cho rằng cần thiết hoặc bạn sẽ quan tâm, trừ khi bạn từ chối nhận những thông báo này;
  j) Để phân tích và đánh giá giúp cải thiện và nâng cấp chất lượng phục vụ của chúng tôi;
  k) Và bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn

 • 3. Thời gian lưu trữ:

  Việc lưu trữ các thông tin mà chúng tôi thu thấp được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định phù hợp với quy định pháp luật tùy từng thời điểm để phục vụ cho việc quản lý nội dung và cải thiện trải nghiệm của người dùng;

 • 4. Các trường hợp chia sẻ thông tin cá nhân:

  Chúng tôi có thể thu thập và chia sẻ các thông tin của bạn cho bên thứ ba dưới dạng ẩn danh. Các bên thứ ba sẽ chỉ được sử dụng để thu thập, cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi, và sử dụng dữ liệu của bạn dưới sự cho phép của chúng tôi trong phạm vi cần thiết. Các bên thứ 3 bao gồm:
  a) Các đối tác cung cấp các dịch vụ xử lý phân tích dữ liệu mà chúng tôi thuê để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi
  b) Các đối tác cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc gửi nhận thông báo (bằng SMS, email, cuộc gọi) đến bạn
  c) Các đối tác trong hoạt động marketing
  d) Các đơn vị được chỉ định bởi cơ quan pháp luật Việt Nam
  e) Các đơn vị được chúng tôi yêu cầu để bảo vệ an toàn và an ninh cho Dịch vụ
  f) Các chi nhánh và/hoặc công ty liên kết của chúng tôi
  g) Và/hoặc các đối tác khác mà chúng tôi tiết lộ vì một trong Mục đích thu thập thông tin cá nhân và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích được đề cập trong Chính sách này.
  h) Ngoài ra, khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn nếu là hành động cần thiết để tuân thủ theo yêu cầu của các cơ quan đó.

 • 5. Cookies và các tính năng phụ trợ:

  a) Chúng tôi có thể sử dụng “Cookies” hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện Nền tảng của mình. Chúng tôi sẽ yêu cầu sự chấp thuận của bạn trước khi thực hiện các công việc này.
  b) Chúng tôi có thể sử dụng cookie để bạn không phải nhập thông tin đăng nhập của mình cho mỗi lần vào Nền tảng.
  c) Thông tin duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin mà chính người dùng cung cấp.
  d) Khi truy cập và sử dụng Nền tảng, bạn mặc định đồng ý cho chúng tôi sử dụng Cookie để lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn.
  e) Bạn có thể quản lý và xóa cookies thông qua cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện thao tác này bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Nền tảng hoặc các Dịch vụ của chúng tôi.

 • 6. Truy cập, điều chỉnh thông tin cá nhân:

  a) Bạn có thể xem và thay đổi các thông tin cá nhân tại mục trang của tôi.
  b) Bạn có thể yêu cầu truy cập các thông tin khác chúng tôi thu thập từ bạn, bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email được công bố ở dưới.
  c) Bạn có thể yêu cầu chấm dứt việc sử dụng thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email được công bố ở dưới.
  d) Chúng tôi có thể từ chối bạn yêu cầu truy cập thông tin cá nhân nếu:
  e) Thông tin chỉ dùng với mục đích phân tích và đánh giá.
  f) Thông tin sử dụng cho mục đích giải quyết tranh chấp (ví dụ: thông tin cá nhân của người khác/đối tượng tranh chấp).
  g) Thông tin tổn hại đến hoạt động thương mại & cạnh tranh của chúng tôi.
  h) Chi phí, công sức cho việc cung cấp dữ liệu này không tương xứng với lợi ích nhận được của chúng tôi hoặc của bạn.
  i) Chúng tôi có quyền xác định thông tin nào nằm trong phạm vi có thể từ chối.

 • 7. Các phương thức bảo vệ thông tin cá nhân:

  Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn, bằng các phương thức sau:
  a) Giới hạn truy cập thông tin cá nhân bằng việc Đăng ký tài khoản.
  b) Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép.
  c) Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.

 • 8. Quyền của khách hàng đối với thông tin Cá Nhân:

  Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn, bằng các phương thức sau:
  a) Bạn có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
  b) Bạn có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.
  c) Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ bằng cách gửi email theo thông tin bên dưới. Xin vui lòng lưu ý nếu bạn rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn với chúng tôi.
  d) Bạn có quyền từ chối việc yêu cầu cài đặt các cookies, hoặc các tiện ích khác trên Nền tảng mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng Nền tảng.
  e) Bạn có thể gửi yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật thông tin cá nhân cho chúng tôi bằng cách gửi email theo thông tin bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi lại bạn trong thời gian tối đa là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được email của bạn.

 • 9. Đơn vị thu thập thông tin cá nhân và cách thức liên hệ:

  Công ty chúng tôi là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin cá nhân của người dung. Bạn có thể liên hệ đến công ty chúng tôi để được giải đáp về các thắc mắc, khiếu nại, các yêu cầu khác theo một trong các phương thức sau:
  • Liên hệ trực tiếp, hoặc gửi thư tới địa chỉ trụ sở chính của Luuna Cosmetics

  Địa chỉ: 17 Phố Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  Hotline: 0853389058

  Email: cosmeticsluuna@gmail.com

 • 10. Thay đổi Chính sách bảo mật:

  Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên Nền tảng của Chúng tôi, và Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật Chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Việc thay đổi này sẽ được thông báo trên Nền tảng của chúng tôi.

0/5 (0 Reviews)